Miramar Hall

Miramar Hall

งานสังสรรค์ งานแต่ง งานเลี้ยงประจำปี หรือ งานสัมมนา, ห้องมิราม่าสามารถรองรับงานต่างๆ ด้วยสไตล์ที่โดดเด่น ตามความปรารถนาของคุณ