Nhà hàng M

M-nhà hàng

Nơi bình thường đương đại cả ngày sự ăn được nhà hàng và cà phê góc. Thị trường-tươi hàng ngày thực đơn với các món ăn Thái Lan và fusion được cung cấp. Mở cửa 24 giờ.