Grand Palace

Grand Palace Bangkok

Cho chỉ khoảng 150 năm, Bangkok Grand Palace đã không chỉ là quê hương của nhà vua và triều đình của ông, mà còn là toàn bộ thủ phủ hành chính của chính phủ. Trong các bức tường crenelated sống của đất nước chiến tranh bộ, bộ phận nhà nước, và thậm chí đúc. Thái Kings dừng lại sinh sống tại cung điện toàn thời gian xung quanh bật của thế kỷ XX, nhưng phức tạp vẫn là thủ phủ của quyền lực và tinh thần Trung tâm của Vương Quốc Thái Lan.