Thỏa thuận ngân sách

Ngân sách thỏa thuận xúc tiến

 • Miễn phí đồ uống chào đón khi đến nơi
 • Trà và cà phê làm cho các tiện nghi trong phòng
 • Cuốn sách khuyến mãi đặc biệt 3 ngày trước trước ngày đến nhận được các nâng cấp miễn phí để tiếp theo thể loại
 • Các mức giá thấp nhất có thể không thấp hơn giá phòng dưới đây (tỷ lệ là năng động)
  Loại phòng Giá phòng (THB)
  Phòng tiêu chuẩn 1.399 người.-
  Phòng Superior 1.499 người.-
  Phòng Executive Superior 2,099.-
  Phòng Deluxe 2,099.-
  Học cơ sở Sute 2,599.-
  Miramar mật 3,199.-