24 giờ nghỉ khách sạn

24 giờ nghỉ khách sạn

  • Kiểm tra bất cứ lúc nào bạn thích và 24 giờ kiểm tra trong thời gian
  • chỉ Phòng Tiêu chuẩn
  • Phòng chỉ
  • Miễn phí đồ uống chào đón khi đến nơi
  • Trà và cà phê làm cho các tiện nghi trong phòng