The Terrace

The Terrace

เป็นทางเลือกสำหรับ การจัดการประชุม หรืองานเลี้ยงสังสรร สำหรับ กลุ่มเล็กๆ ภายใต้การตกแต่งที่ทันสมัยพร้อมอุปกรณ์ที่เพียบพร้อม